NAŠE METODA PRÁCE

Naše metoda práce respektuje klientovu individualitu a podporuje ho v nalezení jeho vlastní cesty.

K dosažení maximálního efektu a dlouhodobého účinku kombinujeme metodu emočního programování s metodou vizualizace pozitivních emočních programů a metodu klasického koučování.

Spolu s klientem můžeme najít a objasnit příčiny jeho současných potíží. Zde využíváme metodu emočního programovaní.

Všichni máme v naší hlavě, v podvědomí, uložené emoční programy, které řídí náš současný život a které vznikly na základě emocí, které jsme prožili ve svém dětství. Uvědomění si těchto negativních emočních programů nám pomůže podívat se na realitu jiným pohledem a žít šťastnější a spokojenější život.

Učení se nebo chcete-li tvorbu nových pozitivních emočních programů provádíme pomocí metody vizualizace pozitivních emočních programů. 

My všichni jsme si nejprve v rámci vlastního koučinku své negativní emoční programy našli a zpracovali si je.

Absolvovali jsme také školu koučů u Aleše Kaliny.
Pod vedením kouče Aleše Kaliny jsme pracovali s jeho metodou s mnoha klienty. A svoje zkušenosti z několikaleté práce s klienty vám můžeme nabídnout. Pomůžeme vám odstranit vaše negativní emoční naprogramování, naučíme vás jak pomocí metody vizualizace pozitivních emočních programů vkládat nové emoční programy.

Využít můžete také  klasické koučinkové metody (zaměřené na aktivní plánování a realizaci vašich cílů) najít a následovat vlastní cestu ke spokojenějšímu životu a k maximálnímu využití vašeho skutečného potenciálu.

CO JE TO KOUČINK A KOUČOVÁNÍ ?

Koučování je velmi efektivní způsob práce s vnitřním potenciálem člověka. Pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí dosud skryté schopnosti. Je to způsob k dosažení jednotlivých cílů tím, že se zaměřuje na řešení, a ne na problém. Pomocí koučinku zvýšíte svoji výkonnost a zefektivníte svoje myšlení.

Koučink je nástroj k pozitivní změně. Najdete svoji životní rovnováhu. Je to metoda, která se soustřeďuje na pozitivní zpětnou vazbu, a tím zvyšuje motivaci k dosažení cíle. Pomocí koučinku snadněji dosáhnete vytyčených cílů.

Koučink je pozitivní způsob, jak získat a udržet si nově vytvořené návyky. Budete vnitřně silnější, poznáte, že jste schopni udělat důležité rozhodnutí nebo změny.

Partnerství dvou lidí, kde expertem na svůj život je klient, a ne kouč.

Metoda, která prostřednictvím unikátního způsobu kladení otázek vede klienta k nalezení vlastních odpovědí a řešení. Rozvinete svůj profesní a životní potenciál.

Cesta vedoucí k požadovanému cíli co možná nejefektivněji a rychle, s ohledem na specifické potřeby každého klienta. Posílíte svoji sebedůvěru. Vyrostete.

FORMA KOUČINKU

OSOBNÍ SETKÁNÍ

S klientem je domluven individuální termín pro osobní setkání. Tato setkání probíhají většinou v našich koučovacích prostorách. S klientem je možné domluvit osobní setkání i mimo uvedené prostory (např. ve firmách).

SKYPE

Tato forma koučinku (skype koučink) je vedena přes počítačový program Skype. Tento koučink je možné provádět odkudkoliv v České republice i zahraničí. S klientem je domluven individuální termín a čas hovoru. Doporučujeme si pořídit sluchátko s mikrofonem k počítači. Kdo má možnost si pořídit i webovou kameru, ať tak udělá. Konzultace jsou pak osobnější. Webová kamera ale není nutností.

PO TELEFONU

S klientem je domluven termín telefonátu. Klient telefonuje koučovi. Doporučujeme si pořídit sluchátko s mikrofonem k telefonu, abyste telefon nemuseli držet u ucha po celou dobu konzultace a mohli si psát poznámky a plnit úkoly.

JAKÁ JE CENA KOUČOVÁNÍ ?

Cena za jednu konzultační hodinu je uvedena v profilech jednotlivých koučů.

V případě osobní schůzky se platí v hotovosti po jejím skončení.

V případě telefonické či skypové konzultace se platí bankovním převodem  tak, aby platba byla na účtu den před začátkem koučinku.

JAK SE OBJEDNAT NA KOUČINK ?

Objednávka koučinku probíhá vyplněním objednávkového formuláře v profilech jednotlivých koučů, na které se dostanete i pomocí níže uvedeného tlačítka: