KOUČINK

Klasický koučink nám slouží jako samostatná metoda. Klasický koučink využíváme také jako podpůrnou metodu k Emočnímu programování a přepisu negativních vzorců chování. 

Koučink se prolíná celým procesem/prací se vzorci chování.  Koučink pomáhá vydefinovat si vlastní životní cíle a na jejich základě si snadněji formulovat pozitivní vzorce svého chování.

Koučink používáme i jako účinný nástroj pro podporu realizace vašich nových cílů a programů.

CO JE TO KOUČINK A KOUČOVÁNÍ?

Koučink je soubor metod, které napomáhají osobnímu rozvoji.

Metoda samotná je založena na mnohaúrovňovém koučovacím procesu: Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl přichází jako „vedlejší produkt" zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Zpřístupňují se zejména vnitřní zdroje koučovaného.

Koučink je nástroj k pozitivní změně. Najdete svoji životní rovnováhu. Cesta vedoucí k požadovanému cíli co možná nejefektivněji a rychle, s ohledem na specifické potřeby každého klienta. Posílíte svoji sebedůvěru. Vyrostete.

Pozitivní způsob, jak získat a udržet si nově vytvořené návyky. Budete vnitřně silnější, poznáte, že jste schopni udělat důležité rozhodnutí nebo změny.
Koučování může jít tak hluboko do osobnosti koučovaného, že se může zabývat identitou, integritou, případně smyslem života nebo posláním.

Koučování je velmi efektivní způsob práce s vnitřním potenciálem člověka. Pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí dosud skryté schopnosti.
Je to způsob k dosažení jednotlivých cílů tím, že se zaměřuje na řešení, a ne na problém. Pomocí koučinku zvýšíte svoji výkonnost a zefektivníte svoje myšlení.

KDO JE KOUČ?

Kouč je průvodce na cestě osobního růstu. Prostřednictvím sady účinně zvolených otázek otevírá mysl, pomáhá nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky, dohlíží na udržení směru resp. zvoleného cíle, zbavuje strachu a zvyšuje osobní potenciál koučovaného.

Kouč je část partnerství dvou lidí, kde expertem na svůj život je klient, a ne kouč.

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?

Jako kouči vám budeme klást otázky, které povedou k přesnému ujasnění toho, co chcete, respektive v našem případě k tomu, jaké jsou vaše pozitivní vzorce chování.

Pro mozek je obtížné se zabývat představami, které jsou nové a bude vám chtít opětovně vnutit ty staré, se kterými byl zvyklý pracovat.

Podpoříme vás, aby vás vaše mysl nevracela ke starým představám. Díky našim otázkám vám pomůžeme udržet pozitivní náhled na situaci a nalézat další nové pozitivní úhly pohledu.

CO VÁM TO PŘINESE?

  • VYDEFINUJETE SI, CO CHCETE

    Na základě svého vnitřního potenciálu a možností si vydefinujete své vlastní nové cíle.
  • POJMENUJETE NOVÉ VZORCE CHOVÁNÍ

    Přesně pojmenujete své nové a pozitivní vzorce chování a tím započnete svůj osobnostní růst.
  • NASTARTUJETE SVŮJ NOVÝ ŽIVOT PODLE VLASTNÍCH PŘEDSTAV

    Definování vašich životních cílů a využití nových pozitivních vzorců chování vám umožní realizovat život podle vašich představ.