METODA EMOČNÍHO PROGRAMOVÁNÍ

Emoční programování používáme k odstranění negativních programů a vzorců chování. Negativní vzorce chování máte hluboko vryté v podvědomí a znepříjemňují vám život. Síla této metody spočívá právě v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech vašeho života – práce, peníze, vztahy, zdraví.

Emoční programování je jednoduchá, logická a praktická metoda pro každého. Přímočaře se zabývá příčinou problému.

Metoda Emočního programování je založena na poznatku, že základem veškerého vašeho dalšího života je vaše dětství (vše co jste prožívali, co jste zaslechli, co jste viděli) vás ovlivnilo a „nastavilo“ na celý další život. Uvnitř sebe máte uloženo vše, včetně negativních emocí (strach, úzkost, panika atd.) a negativních emočních programů.  Dlouhodobě v těle držíme negativní a sebedestruktivní myšlenky. Ty jsou mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí, aniž bychom o tom věděli. Tyto negativní myšlenky následně vedou k psychickým, životním a fyzickým problémům.

Informace a nastavení, které máte uloženy hluboko v podvědomí, vás zásadním způsobem ovlivňují. Působí na váš způsob myšlení a následně je více či méně prožíváte i ve fyzickém světě.

Metoda Emočního programování vám pomůže rozpojit negativní a rušivá spojení, která si váš mozek vytvořil především v průběhu dětství a kvůli kterým dnes nemůžete plnohodnotně fungovat.

JAK VÁS OVLIVŇUJÍ VAŠE NASTAVENÍ A NEGATIVNÍ EMOCE?

Tatínek synkovi v dětství často opakuje, že peníze se musí vydřít, že nic není zadarmo. Myslíte, že tento syn bude v dospělosti snadno vydělávat peníze a mít k nim pozitivní vztah.

Dcera, premiantka třídy, samé jedničky. Doma ji nikdo nepochválí a její výkon je brán jako automatický, běžný, normální. Tato dcera si v dospělosti nevěří. Myslí si, že její výkon není dost dobrý. Ač je z pohledu druhých velice úspěšná a dosahuje ocenění, pro ni to nic neznamená a cítí, že ničeho nedosahuje. Neumí se pochválit, neumí se ocenit. Nic co dělá, není dost dobré.

Emoční programování a nastavení jsou také z 80% hlavní příčinou fyzických onemocnění, protože emocionální a fyzické tělo jsou spolu navzájem úzce spojené.

JAKÝM ZPŮSOBEM EMOČNÍ PROGRAMOVÁNÍ PRACUJE?

Pokud z podvědomí odstraníme negace a destrukční nastavení, přestanete podle nich žít a uzdravíte se na psychické i fyzické úrovni.

K odstranění negací dochází tak, že s vámi najdeme tzv. programy (bloky, přesvědčení, myšlenky, traumata, vzorce), které způsobují vaše fobie, strachy, deprese, bolesti, úzkosti, fyzické problémy a mnoho dalších nepříjemností. Po nalezení zmiňovaných programů je odstraníme tím, že si vytvoříte a uložíte programy úplně nové, s opačnou emocí.

Nové programy jednání a rozhodování vás pak automaticky povedou za lepším životem.

JAKÉ PROBLÉMY EMOČNÍ PROGRAMOVÁNÍ ŘEŠÍ?

Emoční programování řeší široké spektrum problémů jako např.:

 • Strachy a fobie
 • Spokojenost v pracovní oblast i ve vašem podnikání
 • Workoholismus a syndrom vyhoření
 • Work life balance - rovnováha mezi prací a osobním životem
 • Finanční oblast
 • Sportovní a profesní výkonnost
 • Vztahové problémy
 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Závislosti
 • Stres, deprese, úzkost a zlost
 • Problémy s hmotností a poruchy příjmu potravy

HLAVNÍ PŘEDNOSTI EMOČNÍHO PROGRAMOVÁNÍ 

 • TRVALÝ ÚČINEK

  Účinek je trvalý, jakmile se odstraní všechny aspekty problému.
 • ŽÁDNÉ LÉKY, JEN VAŠE UVĚDOMĚNÍ

  Pracujete pouze s vlastním uvědoměním a tím čeho chcete dosáhnout, bez podpůrné medikace.
 • BEZPEČNOST

  Klient má absolutní kontrolu nad procesem a právo veta - kdykoliv může proces zastavit.
 • JEDNODUŠE NAUČITELNÁ A LOGICKÁ METODA

  Každý se může naučit pracovat s touto metodu a pomáhat si u jednodušších případů sám.
 • NALEZENÍ PŘÍČIN PROBLÉMU

  Metoda řeší pravou příčinu problému.