METODA VIZUALIZACE POZITIVNÍCH PROGRAMŮ

Tato metoda slouží k nahrávání nových a pozitivních vzorců chování. Pozitivní vzorec musí být dostatečně silný a uvěřitelný a vyvolávat opačnou emoci oproti původnímu programu. Samotné nahrávání vzorce vyžaduje soustředění a trpělivost, nicméně není nijak časově náročné a vám přinese očekávaný výsledek.

V roce 1981 byla udělena Nobelova cena za lékařství neurofyziologovi Rogeru W. Sperrymu. Ten prokázal odlišné funkce levé a pravé mozkové hemisféry. Aplikace těchto poznatků umožňuje efektivní programování pozitivních vzorců chování.

Problémy spojené s neúspěchem a psychickými obtížemi jsou způsobené zejména nevyužíváním pravé poloviny mozku a přetěžováním levé.

Při vizualizaci pozitivních programů dochází k automatickému propojení levé a pravé hemisféry.

Vizualizace je založena na principu toho, že pokud chcete změnit své negativní vzorce chování na pozitivní, musíte  si otočené programy představit ve formě filmu – čímž zapojujeme právě pravou mozkovou hemisféru a tím z nových vzorců vytváříte zvyk.

 

PRAVIDLA VIZUALIZACE POZITIVNÍCH PROGRAMŮ

  • STANOVENÍ POZITIVNÍHO PROGRAMU (VZORCE)

    Před počátkem nahrávání nových vzorců chování si musí klient stanovit pozitivní vzorec chování pomocí koučinku.
  • SÍLA POZITIVNÍHO PROGRAMU

    Pozitivní vzorec chování musí být minimálně stejně emocionálně silný jako negativní předchůdce a zároveň musí být uvěřitelný, tj. být reálný s ohledem na situaci.
  • VLOŽENÍ POZITIVNÍHO PROGRAMU

    Finálním krokem je takzvané vložení (nahrání) nového – pozitivního vzorce do vašeho podvědomí a jeho následné používání.