Aleš Vavřinec

Kdo jsem a co dělám?

Jsem průvodce vnitřní transformací. Pomáhám lidem, kteří se dostali do situace, kdy neví, jak dál. Pomáhám jim objevit jejich sebevědomí a posílit sebedůvěru. Přijmout se a mít se rádi bez podmínek. Pocítit naplno svou sebehodnotu a vnitřní sílu. Umím odhalit skryté škůdce jejich života, překonat strachy i se zbavit rodinné zátěže, negativních přesvědčení a podvědomých bloků. Obnovit a získat životní sílu i více času a energie. Pomáhám jim znovu žít v klidu a uvolněně. Získat harmonický a pohodový vztah k sobě i druhým.

Kde a jak začala moje cesta?

Do role kouče a terapeuta jsem dospěl a dozrál. Je to výsledek mé životní cesty a zkušeností. Jako 3leté dítě jsem začal silně zadrhávat. Situace doma nebyla úplně ideální. Konflikty, nepřijetí, stres a úzkost. Pod těmito vlivy jsem vyrostl v muže, který si nevěří, nepřijímá sám sebe, kritizuje se, nemá se rád, bojí se a neustále se podceňuje. Zažíval jsem bezmoc a beznaděj. S tímhle stavem jsem se ale nehodlal smířit a tak se nastartovala má “kariéra”.

Už jako kluk jsem pátral, jak se svého koktání a vnitřních bloků zbavit a žít konečně uvolněný a svobodný život. Hnán vnitřní silou jsem svou snahu, ani navzdory názorům logopedů a okolí, nikdy nevzdal. Zkoušel jsem všechny možné způsoby, postupy a techniky, jak si pomoci. Vše jsem do sebe nasával a dodnes z toho čerpám. Učil se, co funguje a co jsou jen líbivé návody teoretiků. Nakonec se mi má houževnatost a vášeň vyplatila a já postupně začal opravdu mluvit plynule.

Postupně mé bloky i negativní přesvědčení a myšlenkové vzorce slábly a mizely. Začal jsem se probouzet do nové, barevnější a ve všech ohledech příjemnější reality. Cítil jsem, jako bych po letech vstal z invalidního vozíku. Když jsem přestal koktat, dokážu vše! 😃 To se také stalo, postupně přicházely nové příležitosti, vztahy i úspěch a já se cítil jako sebevědomý a silný chlap.
 
K mému úspěchu mi pomohly i mé schopnosti, které nyní využívám při práci s klienty. Jsem zkušený pozorovatel a rychle dokážu odhalit skryté souvislosti, podvědomé vzorce a příčiny problémů. Kvůli zadrhávání jsem moc nemluvil. Místo toho jsem lidi a vše okolo sebe pozoroval, vyhodnocoval a snažil se proniknout hlouběji za slova.
 
Hlouběji k podstatě věci. Proto umím odhalit příčiny a pomoci s jejich odstraněním. Ne jen přešlapovat na povrchu, kde to lidé dobře znají. Jsem houževnatý a hodně ustojím. Nevzdal jsem se a ani při práci s těžkými tématy klientů se nevzdávám. Mnohokrát jsem si ověřil, že každý nepříjemný stav jde překonat a lze najít nové možnosti jak na to. Mám fokus na řešení a cestu vpřed. Zajímají mě praktické kroky vedoucí k výsledkům, které klient chce. K životu i práci přistupuji optimisticky s nadhledem a humorem.

Proč a jak to dělám?

Jak jsem dospíval, čím dál tím více mne zajímaly osudy druhých lidí a ne jen můj vlastní. Moc dobře jsem znal své trápení a bolest a tak jsem i ostatním, kteří jsou nespokojení, chtěl pomoci. Má cesta vedla k práci s lidmi, nejprve na obchodních a poté manažerských pozicích. Bylo to skvělé pomáhat lidem, školit je, inspirovat. I tak jsem, ale věděl, že to je pouze začátek, že plně nevyužívám svůj potenciál. Cítil jsem, že mě čeká mnohem větší mise, zábavnější a dobrodružnější povolání. Po letech v byznysu jsem odešel podnikat a začal se věnovat svému poslání naplno. Není to pro mě jen práce, ale životní styl. Je to smysluplné i radostné poslání.
 
Konečně jsem se mohl naplno bez omezení realizovat a k tomu pomáhám i klientům. Nevěřím na jednu zázračnou metodu ani jeden správný postup a proto při své práci kombinuji nejen odborné vzdělání a postupy z psychologie, psychoterapie a koučování, ale především čerpám z vlastních životních zkušeností. Někdy si hlavně povídáme, jindy vezmeme do ruky tužku a papír. Někdy pracujeme s předměty, symboly a prostorem kolem nás, jindy pracujeme s technikami využívající emoce, tělo i mysl.
 
Každý klient je originál s rozdílným osudem a dle toho k nim přistupuji. Pečlivě a zodpovědně volím a nabízím možnosti, které vyhovují především jim samotným tak, abychom využili veškerý jejich potenciál. Díky svým znalostem a zkušenostem s klienty umím využít všech jejich dostupných zdrojů, aby dosahovali aha momentů a výsledků jednodušeji a rychleji. Spokojeně si pak mohou říci – konečně už vím, jak dál.

Profesní vzdělání, absolvované kurzy a výcviky:

1600+ odkoučovaných hodin
Koučink jako umění žít – výcvik v psychologickém koučování s mezinárodní certifikací ICF
Somatic Coaching – výcvik v somatickém koučování s mezinárodní certifikací ICF
Škola Aleše Kaliny – certifikovaný terapeut pro práci s Emočními programy
7 let sebezkušenostní práce s metodou Biosyntéza – celostní psychoterapeutická metoda
5 let sebezkušenostní práce s metodou PBSP – celostní psychoterapeutická metoda
Žij své mužství – Vladimír Münz
Meditativní Buto tanec – Biosyntéza
Time management – Michal Holík
Typologie osobnosti FTD – Česká spořitelna
Kurz manažerských dovedností – Česká spořitelna
Kurz prodejních dovedností – Česká spořitelna
Holotropní dýchání – Michael Vančura
The Way Ahead – Tony Robbins
Systemické konstelace – Jan Bílý, Vladimír Münz
Pravidelně přispívám články do deníku Metro a vystupuji v Českém Rozhlasu
3 roky práce pro nadnárodní korporace v ČR i cizině
7 let podnikám

REFERENCE ZDE

Místo osobní konzultace: Praha
Po Skypu možno odkudkoliv

Konzultační jazyk: čeština
Rozpis konzultačních hodin: dle dohody

Kontakt:

  • Email: ales.vavrinec(zavinac)gmail.com
  • Tel: +420 776 727 698
  • Skype: ales_vavrinec
  • Facebook: alesvavrinec

Kontaktní formulář